en-1This user can contribute with a basic level of English.
vi-1Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.