Đã từng coi Wikipedia chỉ là 1 nguồn tham khảo, giờ tham gia với mong muốn Wikipedia không chỉ còn gắn với 2 chữ "Tham khảo"