Hoan nghênhSửa đổi

  Xin chào Zeraful!

  Wikipedia tiếng Việt đến nay đã có 1.280.841 bài, đó là kết quả đóng góp quý báu của rất nhiều thành viên trong Wikipedia, mà mọi người đều bắt đầu như bạn. Bạn đã khởi đầu rất tốt và mong rằng bạn sẽ mang đến những đóng góp có giá trị cho quyển bách khoa toàn thư của chúng ta.

 

Xin mời bạn giới thiệu về bản thân tại trang thành viên:Zeraful.
Khi thảo luận, bạn nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã ~~~~!.

Mong bạn nhớ các nguyên tắc:
  không viết những gì không bách khoa,
  không truyền lên hình ảnh thiếu nguồn gốc,
  không vi phạm quyền tác giả.

Bạn có thể mạnh dạn:
  Tìm kiếm mọi bài mà bạn muốn,
  thử sửa bài thoải mái tại đây,
  đề nghị giúp đỡ của bất cứ ai.

Những chỉ dẫn có ích: các câu thường hỏi, cách viết bài mới, soạn thảo bài, trình bày bài, sách hướng dẫn.
Welcome to the Vietnamese Wikipedia, and thank you for registering! If you do not speak Vietnamese, feel free to use our guestbook for non-Vietnamese speakers.

Cuối cùng, mong bạn thử, đọc, hỏi rồi viết. Cảm ơn bạn và chúc bạn thành công!

  ~ Жить не по лжи (talk2me) ~ 12:26, ngày 3 tháng 4 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Học tập cải tạoSửa đổi

Bác viết "một số nguồn, hay một số ý-kiến" không đủ cơ-sở. Ý-kiến, quan-điểm, suy-luận là của người viết. Còn đây là ghi nhận những gì đã xảy ra, có văn-bản v.v. cần ghi cước-chú dẫn-chứng. Về phần nhân-đạo thì đối với người Mỹ chương-trình nhập-cảnh cho cựu-tù có tên là Humanitarian Operation với tiêu-chí nhân-đạo thì sao phải sửa và cho là không trung-lập.Duyệt-phố (thảo luận) 15:40, ngày 5 tháng 4 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thì em thấy lúc thì ghi học tập cải tạo, lúc lại ghi "cựu tù" nó đâu được wikify cho lắm. Đồng thời em cũng nghĩ wiki là trang trung lập, nhưng bài này lại mang tính hơi "thiên vị" thái quá, chả khác gì đổ hết lỗi cho chính quyền.

Có lẽ em xin đề lại là "1 số ý kiến cá nhân" có được không ạ.

Mà em cũng ghi là "1 số nguồn cho rằng, trong 1 số trường hợp, những người có chuyên môn có thể phải làm những việc như gỡ mìn", chả lẽ cũng là sai qui tắc hay sao ạ?

Mà như trang thảo luận đã viết, đây là "học tập cải tạo" chứ không phải "bỏ tù". Vì vậy em thấy để chữ "tù nhân" không phù hợp, xin chuyển lại thành "người đi học tập cải tạo"

Càng không nên ghi là ý-kiến cá-nhân. Về vấn đề tù-nhân thì chính những người này, tức là đương-sự cho họ là tù-nhân và về phía chính-phủ Mỹ cũng cho họ là cựu-tù nên có chương trình nhân-đạo ưu-tiên cho họ. Đó không phải là chữ của tôi mà của các tổ-chức này và của nhà chức-trách Mỹ. Vả lại trại học-tập cải-tạo là bị nơi bị giam-giữ (ghi ngay trong phần định-nghĩa của bài) hay quản-thúc cưỡng-bách không được tự-do đi về thì sao là không tù. Bạn hãy cho một định-nghĩa nơi giam-giữ, quản-thúc cưỡng-bách mà không phải tù. Ở trại thì có lính canh gác đó thôi. Tôi ghi cả hai ("học tập cải tạo" lẫn "tù") vì đó là quan-điểm của cả hai bên. Việc gỡ mìn là suy diễn của bạn. Nguồn đính kèm không hề ghi là có sự tuyển chọn về mặt chuyên-môn mà là sự bắt buộc. Bạn cho là "đổ lỗi" nhưng tôi chỉ ghi lại những dữ-kiện sẵn có, không thêm lời hay bớt tiếng. Về những nguồn thì tôi đưa ra từ Amnesty International, Đại-học Yale, Đại học UC Berkeley. Bạn có văn-bản nào của chính-quyền cho là cách-ly để bảo-vệ giới-chức chính-quyền cũ thì bạn hãy ghi vào để dễ bề tham-khảo. Không thì tôi sẽ xóa. Hòa nhi bất đồng.Duyệt-phố (thảo luận) 20:27, ngày 5 tháng 4 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn có nguồn nào thì cứ ghi rõ ra hoặc đặt vào thành cước-chú. Còn phần gỡ mìn thì đó là trong nguồn tôi đã dẫn trong đoạn văn đó. Bạn có nguồn khác phảnn-biện thì cũng ghi rõ ra. Nguồn không phân-biệt ngoài hay trong nước nhưng phải là nơi kiểm-chứng được, ví-dụ như trang liên-kết. Nếu là sách báo thì bạn ghi theo thể-lệ thường dùng là Tác-giả. Tựa sách. Nơi in: nhà xuất-bản. Năm của ấn-bản. Trang mấy. Một thí-dụ là Hy V. Luong. Tradition, Revolution and Market Economy in a North Vietnamese Village, 1925-2006. Honolulu: University of Hawaii Press, 2010. tr 101-103. Vài lời góp ý.Duyệt-phố (thảo luận) 07:34, ngày 6 tháng 4 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]