Sái Cung hầu (chữ Hán: 蔡宮侯), họ (姬), không rõ tên húy, là vị vua thứ tư của nước Sáichư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Cung hầu
蔡宮侯
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Sái
Tiền nhiệmSái bá Hoang
Kế nhiệmSái Lệ hầu
Thông tin chung
Hậu duệSái Lệ hầu
Thụy hiệu
Cung hầu (宮侯)
Chính quyềnnước Sái
Thân phụSái bá Hoang
Mất
Trung Quốc

Sái Cung hầu là con của Sái bá Hoang - vua thứ 3 nước Sái. Sau khi Sái bá Hoang mất, ông lên nối ngôi.

Sử sách không chép năm lên ngôi và năm mất, cũng như những sự kiện xảy ra trong thời gian Sái Cung hầu làm vua. Sau khi ông mất, con ông là Sái Lệ hầu lên nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi