Thái Lan tại Đại hội Thể thao châu Á 1962

Thái Lan tham gia tại Đại hội Thể thao châu Á 1962Jakarta, Indonesia vào 24 tháng 8 đến 4 tháng 9 năm 1962. Thái Lan kết thúc phần thi với tổng 12 huy chương bao gồm 2 huy chương vàng.

Thái Lan tại Đại hội Thể thao châu Á lần 4

Quốc kỳ Thái Lan
Mã IOC  THA
NOC Ủy ban Olympic Thái Lan
Trang webwww.olympicthai.or.th/eng (tiếng Thái)(tiếng Anh)
Đại hội Thể thao châu Á 1962Jakarta
Thí sinh
Huy chương
Hạng: 7
Vàng
2
Bạc
5
Đồng
5
Tổng cộng
12
Lịch sử Đại hội Thể thao châu Á
Đại hội Thể thao châu Á
Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á
Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á
Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á
Đại hội Thể thao Trẻ châu Á
Lịch sử Đại hội Thể thao Đông Nam Á
Đại hội Thể thao Đông Nam Á

Tham khảo sửa