Thái Phiên (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thái Phiên có thể là:

  1. ^ Dương Trung Quốc, Trần Hữu Đính, Nguyễn Văn Nhật,... “Đà Nẵng qua các tên gọi”. Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Nhà xuất bản Đà Nẵng 2001. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2013.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)