Sái Thành hầu (chữ Hán: 蔡成侯; trị vì: 490 TCN-472 TCN[1]), tên thật là Cơ Sóc (姬朔), là vị vua thứ 22 của nước Sáichư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Thành hầu
蔡成侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Sái
Trị vì490 TCN - 472 TCN
Tiền nhiệmSái Chiêu hầu
Kế nhiệmSái Thanh hầu
Thông tin chung
Mất472 TCN
Trung Quốc
Hậu duệSái Thanh hầu
Tên thật
Cơ Sóc (姬朔)
Thụy hiệu
Thành hầu (成侯)
Chính quyềnnước Sái
Thân phụSái Chiêu hầu

Sái Thành hầu là con của Sái Chiêu hầu - vua thứ 21 nước Sái. Năm 491 TCN, Sái Chiêu hầu bị giết, người nước Sái lập Cơ Sóc lên ngôi, tức là Sái Thành hầu.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Sái trong thời gian ông làm vua.

Năm 472 TCN, Sái Thành hầu mất. Ông ở ngôi được 19 năm. Con ông là Cơ Sản lên nối ngôi, tức là Sái Thanh hầu.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia