Sái bá Hoang (chữ Hán: 蔡伯荒), tên thật là Cơ Hoang (姬荒), là vị vua thứ ba của nước Sáichư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái bá Hoang
蔡伯荒
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Sái
Tiền nhiệmSái Trọng Hồ
Kế nhiệmSái Cung hầu
Thông tin chung
Hậu duệSái Cung hầu
Tên thật
Cơ Hoang (姬荒)
Thụy hiệu
Không có
Tước vịSái bá (蔡伯)
Chính quyềnnước Sái
Thân phụSái Trọng Hồ
Mất
Trung Quốc

Cơ Hoang là con của Sái Trọng Hồ - vua thứ 2 nước Sái. Sau khi Sái Trọng Hồ mất, ông lên nối ngôi.

Sử sách không chép năm lên ngôi và năm mất, cũng như những sự kiện xảy ra trong thời gian Sái bá Hoang làm vua. Sau khi ông mất, con ông lên nối ngôi, tức là Sái Cung hầu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi