Tháng 3 năm 2004

2004: Tháng 1 - tháng 2 - tháng 3 - tháng 4 - tháng 5 - tháng 6 - tháng 7 - tháng 8 - tháng 9 - tháng 10 - tháng 11 - tháng 12

Đang xảy raSửa đổi

Bầu cử vào 2004Sửa đổi

Liên kếtSửa đổi

Tháng 3 năm 2004Sửa đổi

Thứ 2, ngày 22 tháng 3Sửa đổi

Thứ 6, ngày 19 tháng 3Sửa đổi

Thứ 5, ngày 18 tháng 3Sửa đổi

  • Howard Dean loan báo kế hoạch Democracy for America (Tổ chức Dân chủ cho nước Mỹ), một tổ chức chính trị để giúp đỡ những người ứng cử tiến bộ có ý kiến giống nhau. (CNN)
  • Chính quyền Ấn Độ báo cho biết là người nổi loạn từ miền đông bắc từ Bangladesh, MyanmaBhutan đang đặt kế hoạch cho cuộc tấn công lớn cho phá bầu cử sắp tới. (Reuters)

Sự kiện qua theo thángSửa đổi

2004: Tháng 2 - tháng 2

Tính chất đúng lúc về thời sự theo đường loga


Tham khảoSửa đổi