Thông linh luận

Thông linh luận là một triết lý và tôn giáo tâm linh được đồng hóa vào thế kỷ 19 bởi nhà giáo dục người Pháp Hippolyte Léon Denizard Rivail, dưới bút danh Allan Kardec; nó đề xuất nghiên cứu về "bản chất, nguồn gốc và số phận của tinh thần và mối quan hệ của chúng với thế giới hữu hình".

Chủ nghĩa tâm linh nhanh chóng lan rộng sang các nước khác, ngày nay có 35 quốc gia đại diện cho Hội đồng Tinh linh Quốc tế.

Chủ nghĩa tinh thần đề cập rằng con người về cơ bản là những linh hồn bất tử tạm thời sống trong thân thể vật chất cho một số hóa thân cần thiết để đạt được cải thiện đạo đức và trí tuệ. Nó cũng khẳng định rằng tinh thần, thông qua trung gian thụ động hoặc tích cực, có thể ảnh hưởng có lợi hoặc ác ý đến thế giới vật chất.

Thuật ngữ đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách của Kardec, The Spirits Book, tìm cách phân biệt Chủ nghĩa tinh thần với chủ nghĩa tâm linh.

Chủ nghĩa tinh thần đã ảnh hưởng đến một phong trào xã hội của các trung tâm chữa bệnh, các tổ chức từ thiện và bệnh viện liên quan đến hàng triệu người ở hàng chục quốc gia, với số lượng lớn nhất các tín đồ ở Brazil. Tinh thần cũng rất có ảnh hưởng trong tôn giáo mới của Việt Nam được gọi là Cao Đài hoặc Caodai, sinh năm 1926 sau ba trung tâm tinh linh nhận được tin nhắn đã xác định Allan Kardec là một vị tiên tri của một tôn giáo phổ quát mới.

Các giáo điềuSửa đổi

Đinh tán về Book of the Spirits (1857) kết luận thuyết thầ không chỉ kỹ năng, mà còn phổ biến. Đối với những người theo đạo thuyết thần, một người đàn ông của đạo đức cao nhất và nghiêm túc, nó sau, nếu có liên quan cho người chết, những người có thẩm vâng theo các điều răn của; và nếu, thì càng tốt như xa như thanh toán bù trừ của bụi bẩn ở đó và ban cho mình, khác với nhau trong cuộc sống của người khác sau khi chia tay cái chết của cơ thể, có thể nhận được vào chính mình.

Xem thêmSửa đổi