Thù vực chu tư lục (殊域周咨录) là quyển sách của viên qua nhà MinhNghiêm Tòng Giản. Sách viết vào đời vua Minh Thần Tông, năm 1574, nói về lịch sử và địa chí các nước xung quanh biên giới hoặc có giao thương với Trung Quốc. Thời nhà Minh, Trung Quốc có quan hệ thương mại và ngoại giao với nhiều nước xung quanh. Các nước này đa số đều được liệt kê trong sách Thù vực chu tư lục.

Do tư tưởng lấy Trung Quốc làm trung tâm nên sách đều xếp các quốc gia xung quanh vào các nhóm man, di. Sách bị cấm vào thời nhà Thanh vì xếp tộc Nữ Chân vào nhóm Đông Bắc Di (mọi Đông Bắc Trung Quốc).

Nội dung sửa

Sách gồm 24 quyển, tập trung vào văn hóa, khí hậu, địa lý,... Sách cũng phân các nước ra các nhóm: Đông Di, Tây Nhung, Nam Man, Bắc Địch.

Phiên bản sửa

  • Bắc kinh thư viện - quyển 24 về Nữ Chân bị mất bản gốc do bị tiêu hủy thời nhà Thanh.
  • Viện bảo Tàng cố Cung năm Dân Quốc thứ 19.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ (明)严从简著 《殊域周咨录》余思黎点校 中华书局 ISBN 71010006078

Liên kết ngoài sửa