Thơ Triều Tiên

Thơ Triều Tiên chỉ những thi phẩm được sáng tác hoặc trình bày bằng tiếng Triều Tiên hoặc người Triều Tiên (hiện nay bao gồm CHDCND Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc). Tới thế kỷ 20, đa số thơ Triều Tiên được viết bằng Hanja và sau đó là Hangul.[1][2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Lược sử văn học Hàn Quốc: Những cột mốc dẫn đến thời hiện đại”. Hàn Quốc Học. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 7 năm 2019.
  2. ^ “Korean Perspectives on Poetry”. http://anthony.sogang.ac.kr. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)