Thường là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 常, Bính âm: Chang). Họ này xếp thứ 80 trong danh sách Bách gia tính, về mức độ phổ biến họ này xếp thứ 87 ở Trung Quốc theo thống kê năm 2006.

Người Trung Quốc họ Thường nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi