Thư Trì là một huyện cũ thuộc tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Vị trí địa lýSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Ngày 17 tháng 6 năm 1969, huyện Thư Trì được hợp nhất với huyện Vũ Tiên thành huyện Vũ Thư.

Hành chínhSửa đổi

Huyện Thư Trì có 26 xã: Bách Thuận, Đông Phú, Đồng Thanh, Dũng Nghĩa, Hiệp Hòa, Hòa Bình, Hồng Xuân, Minh Khai, Minh Lãng, Minh Quang, Nguyên Xá, Phú Xuân, Phúc Thành, Song An, Song Lãng, Tam Quang, Tam Tỉnh, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Phong, Thuận Vi, Tiền Phong, Trung An, Tự Tân, Việt Hùng, Xuân Hòa.

Tham khảoSửa đổi