Thảo luận:Định luật không nhiệt động lực học

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Vật lý học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Vật lý học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Vật lý học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Tên bàiSửa đổi

Tôi nghĩ là tên bài này nên là "Nguyên lý/Định luật số 0 của nhiệt động lực học". Mekong Bluesman (thảo luận) 22:32, ngày 16 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Định luật không nhiệt động lực học”.