Thảo luận:Đồng (tiền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam)

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi My2ndAngelic
Dự án Kinh tế
Economic-surpluses.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Kinh tế, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Kinh tế. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Không nên nhầm lẫn với Đồng (tiền Việt Nam Cộng hòa).  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 07:07, ngày 23 tháng 11 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

  • Tôi nghĩ rằng đồng tiền này cũng được sử dụng tại miền Nam [cần dẫn nguồn], và theo wiki tiếng anh thì bài này cũng gộp vào một phần của bài tiền Việt Nam Cộng Hoà.

A member of the Anime Brigade - My2ndAngelic 21:31, ngày 30 tháng 11 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Đồng (tiền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam)”.