Thảo luận:Động cơ điện

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Hình mô phỏngSửa đổi

Hình mô phỏng bị sai về nguyên lý hoạt động 2001:EE0:5761:E970:F455:15CE:D084:ACA9(Thảo luận) 07:44, ngày 12 tháng 1 năm 2020 (UTC).

Quay lại trang “Động cơ điện”.