Thảo luận:Điều tra dân số

Bình luận mới nhất: 18 năm trước bởi Vietbio trong đề tài Untitled
Dự án Chính trị
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chính trị, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chính trị. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Untitled

sửa

@Mxn: population trong sinh học còn có nghĩa là quần thể. Vietbio 23:23, ngày 27 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Điều tra dân số”.