Thảo luận:Đoàn Văn Khâm

Active discussions
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Thơ trong bàiSửa đổi

IP thêm thơ, văn làm bài như 1 đống rác, việc thêm này là không cần thiết thay vào đó nên viết gọn lại và viết về các khía cạnh khác của nhân vật.  A l p h a m a  Talk 18:39, ngày 14 tháng 7 năm 2016 (UTC) Đoàn Văn Khâm (1020-?) là tổ 5 đời Đoàn Thượng mà Đoàn Thượng (1181-1228) lại là cháu người sinh năm 1173-1210 được à.trong khi Đoàn Văn Liễn cùng Lê Hoàn tham gia đánh Tống năm 981 thì Đoàn Văn Khâm ít nhất phải sinh ra trước năm 1020 mới đúng chứ.ta tạm lấy năm 1020 là năm sinh của Đoàn Văn Khâm

Quay lại trang “Đoàn Văn Khâm”.