Thảo luận:Akon

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Tiểu sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.

UntitledSửa đổi

Đây là một "opinion piece" chứ đâu phải là wikipedia nữa. Yêu cầu được bỏ thảo luận quên ký tên này là của 151.202.83.245 (thảo luận • đóng góp).

Tại sao ca sĩ này lại có hai năm sinh nhỉ??? NAD thảo luận 03:49, ngày 14 tháng 11 năm 2007 (UTC)NAD

Hãy đọc bài và các chú thích của nó để biết vì sao. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:40, ngày 16 tháng 11 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang “Akon”.