Thảo luận:Alan Turing

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Bẻ gãy mật mãSửa đổi

Trong tiếng Việt có dùng "bẻ gãy mật mã" cho "breaking the code" không? Nguyễn Hữu Dng 15:29, ngày 7 tháng 6 năm 2006 (UTC)

tiếng Việt là "phá mã" thì phải, tôi chưa nghe thấy "bẻ gãy mật mã" bao giờ. Tmct 15:34, ngày 7 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Phần 3 tôi nghĩ dịch là Phá mã (giải mã khi không có khóa) thì sát nghĩa hơn. Các thuật ngữ về vấn đề này trong tiếng Việt cũng không được biết đến nhiều. Tôi chưa tìm được cuốn sách hay công trình nào về lĩnh vực này mà viết bằng tiếng Việt. Sanga 01:52, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Public schoolSửa đổi

Public school trong hệ thống giáo dục của Anh không nên dịch thẳng thành "trường công" tại vì các người đi học tại các public school này (nổi tiếng nhất là Eton) phải trả tiền (thường là rất cao), ngoại trừ khi họ được cho trợ cấp (bursary) bởi trường đó hay bởi một tổ chức khác.

Tôi nghĩ khi dịch public school của Anh nên viết vào trong ngoặc để giải thích đó là một loại trường tư (private school) thường rất nổi tiếng của Anh.

Mekong Bluesman 17:33, ngày 7 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Đại chiến đệ nhị?Sửa đổi

Tôi Google "Đại chiến đệ nhị" (như trong phần Cryptanalysis của bài này) và tìm thấy 0 hit.

Các tên thông dụng của WWII là Thế chiến thứ II, Đệ nhị thế chiến, Chiến tranh thế giới lần thứ hai (tuy rằng cái sau cùng dài quá).

Mekong Bluesman 19:55, ngày 7 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Quay lại trang “Alan Turing”.