Thảo luận:Anh

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi 86.160.183.145
Dự án Anh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Anh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Anh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

The text and the title is not corresponding to each other. Anh and the UK is not the same thing. It is a common mistake. I do not know the right translation for the United Kingdom. I think the title should be vương quốc Anh Joakim Löfkvist 19:02, 3 Mar 2004 (UTC)

Yes, that's correct, according to [1], which calls the UK by its formal name, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. It's basically "United Kingdom of England and Northern Ireland," whereas the official name is "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland." I don't think it's necessary to use the entire formal name as the title of the article (that could be in the introductory sentence), so what you suggested is good. – Minh Nguyễn 01:07, 4 Mar 2004 (UTC)
With all due respect, I'm not sure what the source says because it doesn't work, but this article and your explanation given are inaccurate. The official name for England is England. England is a country and one part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Great Britain includes England, Scotland and Wales. Northern Ireland isn't part of Britain but is part of the United Kingdom. England and the United Kingdom are not the same thing and should never be regarded as such. Please read the English Wikipedia for more information which is verified with accurate citations. Thanks. ~~ 86.160.183.145 (thảo luận) 11:03, ngày 2 tháng 2 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lỗi template sửa

Tại sao template của bài viết này bị lỗi thế nhỉ? Vietbio 10:01, ngày 23 tháng 10 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Anh”.