Thảo luận:Anne de Pisseleu

Thêm thảo luận

Maid of honorSửa đổi

@GDAE: Tôi không biết "maid of honor" dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng tôi đoán không phải là dịch từng chữ thành "hầu gái danh dự" đâu. NHD (thảo luận) 00:27, ngày 25 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

@DHN Tôi nghĩ là một người hầu cận của nữ hoàng. Tiền bối có nghĩ ra từ gì chính xác hơn không ạ. Hơn nữa, cho tôi hỏi chỗ "writing to the lady's ward" ở câu "Anne gave 30,000 livres for her nephew Jean d'Heilly's first marriage, and acted as the intermediary for Jean's second marriage, writing to the lady's ward" có nghĩa là gì? – Tiếng vĩ cầm🎻 02:08, ngày 25 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Vì không chắc chắn câu ấy nên tôi đã bỏ qua. Còn một vài chỗ có thể chưa thực sự chính xác, hy vọng lại được tiền bối tiếp tục quan tâm hiệu đính. – Tiếng vĩ cầm🎻 02:18, ngày 25 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
"writing to the lady's ward" có nghĩa là bà đã liên lạc đến người giám hộ (chú/cậu) của cô gái (vợ nhì của Jean) để hỏi cưới cho cháu mình. NHD (thảo luận) 23:24, ngày 26 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Chi tiết này không thực sự quan trọng, vì vậy tôi có thể tạm thời lược để dễ hiểu hơn. – Tiếng vĩ cầm🎻 02:46, ngày 27 tháng 7 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]
Quay lại trang “Anne de Pisseleu”.