Thảo luận:Biển Wandel

Thảo luận đang diễn ra

Body of waterSửa đổi

@Alphama: Chào bạn. Mình nghĩ cụm từ "thực thể nước" được bạn dịch trực tiếp từ "body of water" của EnWiki. Tuy nhiên, mình nghĩ nên dịch là "vùng nước" sẽ phù hợp hơn. Cụm từ trong các từ điển được định nghĩa là "một khu vực rộng có (chứa) nước".[1][url=https://www.ldoceonline.com/dictionary/body-of-water] Thân. Ltncanada (thảo luận) 23:18, ngày 10 tháng 6 năm 2020 (UTC)Ltncanada

Ok bạn, đã nâng cấp nguồn bài vùng nước.  A l p h a m a  Talk 00:40, ngày 11 tháng 6 năm 2020 (UTC)
Cám ơn bạn. Ltncanada (thảo luận) 04:10, ngày 11 tháng 6 năm 2020 (UTC)Ltncanada
Quay lại trang “Biển Wandel”.