Thảo luận:Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (Việt Nam)

Thảo luận đang diễn ra

Thuộc Tổng cục An ninh hay Cảnh sát?Sửa đổi

Theo nguồn báo Công an nhân dân năm 2010, Cục Ngoại tuyến thuộc Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.[1]Future ahead (thảo luận) 02:49, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)

  1. ^ “Cục Ngoại tuyến - Tổng cục An ninh I: Xứng danh Đơn vị Anh hùng”. Công an nhân dân. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2020.
Quay lại trang “Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (Việt Nam)”.