Thảo luận:Cử nhân (định hướng)

Thêm thảo luận

Khái niệm Cử nhân và Hương cống đâu có hoàn toàn giống nhau. Tôi đề nghị xóa bài này.--Sparrow 20:30, ngày 18 tháng 4 năm 2007 (UTC)[trả lời]

Đã sửa thành bài định hướng. Tmct 21:26, ngày 18 tháng 4 năm 2007 (UTC)[trả lời]

Nên viết thành một bài hơn là làm định hướng. Nếu chưa viết được thì tạm thời xóa đi.--Sparrow 21:32, ngày 18 tháng 4 năm 2007 (UTC)[trả lời]

Hì hì, bài định hướng thì có tội tình gì mà phải xóa? Ít ra nó cũng có một ít "định hướng" cho người đọc.
Tất nhiên nếu bạn vẫn muốn xóa thì có thể đem ra biểu quyết xóa. Tmct 21:50, ngày 18 tháng 4 năm 2007 (UTC)[trả lời]

Định nghĩaSửa đổi

Trong bài viết :"Cử nhân - người có bằng cấp cao nhất là bằng tốt nghiệp đại học ngành khoa học", đề nghị sửa lại cho chính xác hơn. Đại học ngành khoa học là ngành gì vậy ? Có nhiều người, sau khi tốt nghiệp đại học là kỹ sư, không phải cử nhân. Casablanca1911 15:16, ngày 2 tháng 1 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang “Cử nhân (định hướng)”.