Thảo luận:Chính phủ

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Chính quyền và chính phủSửa đổi

Trong tiếng Việt "chính phủ" và "chính quyền" có gì khác nhau? Trong tiếng Anh chữ "government" cũng có nhiều nghĩa khác nhau: tại Hoa Kỳ thì chỉ tất cả các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp) trong khi tại các nước khác thì nó chỉ nói đến cơ quan hành pháp. Nguyễn Hữu Dng 17:04, ngày 11 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Chính quyền 政權 tương đương political/state power; regime. "Sự được phép tham gia vào việc nước. Đây là quyền của mọi công dân trong chế độ dân chủ — Ta còn hiểu là cơ quan hoặc nhân vật đang coi giữ việc nước."
Chính phủ 政府 government. "Cơ quan trung ương tối cao của quốc gia, trông coi sắp đặt mọi việc trong nước.".
--Baodo 17:10, ngày 11 tháng 2 năm 2006 (UTC)
Quay lại trang “Chính phủ”.