Thảo luận:Chính trị

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

CHÍNH TRỊ chính là: chính nghĩa trị là :trị vì,cai trị vậy chính trị chính là dùng chính nghĩa để cai trị giữa con người với nhau thảo luận quên ký tên này là của 125.214.48.53 (thảo luận • đóng góp).

Phần Học thuyết chính trịSửa đổi

Phần này có danh sách sau đây:

  • Khổng Tử
  • Plato
  • Aristotle
  • Niccolò Machiavelli
  • Thomas Hobbes
  • John Locke
  • Jean-Jacques Rousseau
  • John Stuart Mill
  • Karl Marx
  • ...

Đó không phải là những học thuyết chính trị; đó là những nhân vật có thể, hay không có thể, đã đưa ra vài học thuyết.

Mekong Bluesman (thảo luận) 04:40, ngày 16 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Thực ra, tôi chỉ dịch từ En.Wiki, nhưng do thời gian hạn hẹp quá nên mới chỉ đưa vào tên những người có học thuyết chính trị của họ thôi. Cám ơn Mekong Bluesman.

Quan San (thảo luận) 20:28, ngày 16 tháng 2 năm 2008 (UTC).

Quay lại trang “Chính trị”.