Thảo luận:Chữ Hán phồn thể

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Nguyễn Thanh Quang

Người Việt không dùng chính thể, mà chỉ dùng phồn thể. Xin đừng lấy một khái niệm ít quen thuộc với đa số người Việt làm tên gọi chính. Meotrangden (thảo luận) 17:08, ngày 23 tháng 3 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vì Đài nhân hay đổi tên bài thành "chính thể" theo cách gọi tại Đài Loan nên tôi khóa không cho di chuyển trang 3 tháng. Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 16:51, ngày 25 tháng 3 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Chữ Hán phồn thể”.