Thảo luận:Chim

Active discussions

UntitledSửa đổi

Muốn hỏi mọi người là "covert" là loại lông gì của chim, tên tiếng Việt của nó là gì? Đang dịch đến đấy thấy thế thì bí. Adia (thảo luận) 16:16, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Chim”.