Thảo luận:Chu Hi

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Bongdentoiac trong đề tài Untitled

Untitled sửa

Tên ông này viết là Chu Hi hay Chu Hy ?--Soekarno-Hatta/Jakarta (thảo luận) 07:19, ngày 10 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời

Hi hay Hy cũng giống nhau. Mình thích dung Hi hơn. Bongdentoiac (thảo luận) 07:40, ngày 10 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời

Không hoàn toàn giống nhau. Khi tôi còn học phổ thông, tên riêng nên (không bắt buộc) được viết với y như Chu Hy, Mỹ, Lý Thái Tổ, ... Không hiểu ở trường hiện nay người ta dạy thế nào nữa. --Khốttabít (thảo luận) 03:33, ngày 29 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời

y chỉ sử dụng đi kèm các nguyên âm như quy (viết qui là sai), khuy hoặc dùng trong các trường hợp đặc biệt như , ty (công ty). Còn ghép với phụ âm thì nên dùng i tuy dùng y cũng không có gì sai. Điều đó không nhất thiết nó là tên riêng. Chính phủ cũng đâu quy định cái nào dùng y hay i đâu. Bongdentoiac (thảo luận) 04:17, ngày 29 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Chu Hi”.