Thảo luận:Chu Hi

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Tên ông này viết là Chu Hi hay Chu Hy ?--Soekarno-Hatta/Jakarta (thảo luận) 07:19, ngày 10 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Hi hay Hy cũng giống nhau. Mình thích dung Hi hơn. Bongdentoiac (thảo luận) 07:40, ngày 10 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Không hoàn toàn giống nhau. Khi tôi còn học phổ thông, tên riêng nên (không bắt buộc) được viết với y như Chu Hy, Mỹ, Lý Thái Tổ, ... Không hiểu ở trường hiện nay người ta dạy thế nào nữa. --Khốttabít (thảo luận) 03:33, ngày 29 tháng 12 năm 2009 (UTC)

y chỉ sử dụng đi kèm các nguyên âm như quy (viết qui là sai), khuy hoặc dùng trong các trường hợp đặc biệt như , ty (công ty). Còn ghép với phụ âm thì nên dùng i tuy dùng y cũng không có gì sai. Điều đó không nhất thiết nó là tên riêng. Chính phủ cũng đâu quy định cái nào dùng y hay i đâu. Bongdentoiac (thảo luận) 04:17, ngày 29 tháng 12 năm 2009 (UTC)
Quay lại trang “Chu Hi”.