Thảo luận:Dòng thời gian của lịch sử LGBT ở Việt Nam

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi 118.68.140.34 trong đề tài Tên gọi
Dự án Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án LGBT
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án LGBT, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về LGBT. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Tên gọi

sửa

"Dòng thời gian của lịch sử..." theo tôi có thể đặt gọn thành "Tiến trình lịch sử..." Việt Hà (thảo luận) 14:28, ngày 24 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời

Đặt cho thống nhất với Dòng thời gian của lịch sử LGBT bác ạ, với các bài "Dòng thời gian của..." trên wiki.118.68.140.34 (thảo luận) 16:07, ngày 24 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Dòng thời gian của lịch sử LGBT ở Việt Nam”.