Dự án này để tham khảo, tra cứu, viết bài mới các khía cạnh khác nhau liên quan đến LGBT như khía cạnh văn hóa, sức khỏe, thống kê, nhận thức. Các bạn tham gia có thể thêm tên thành viên bên dưới, viết, sửa chữa các bài liên quan cũng như tư vấn phương pháp tổ chức dự án.

Bài viết chủ đề LGBT

sửa

Bạn có thể giúp sức.

Mục Tên Enwiki Nháp Tiến độ
Bản dạng Bản dạng giới
Bản dạng giới Gender identity
Giới tính thứ ba Third gender
Hai tâm hồn Two-spirit
Người chuyển giới Transgender
Khác
Nhận thức tính dục Sexual identity
Phi dị tính Non-heterosexual
Lịch sử LGBT
Dòng thời gian của lịch sử LGBT Timeline of LGBT history
Lịch sử Cơ đốc giáo và đồng tính luyến ái History of Christianity and homosexuality
Lịch sử đồng tính luyến ái nữ History of lesbianism
Lịch sử kết hợp cùng giới History of same-sex unions
Yêu trai trẻ (đồng tính) Pederasty
Thời kỳ trước hiện đại
Adelphopoiesis Adelphopoiesis
Đồng tính luyến ái ở Ai Cập cổ đại Homosexuality in ancient Egypt
Đồng tính luyến ái ở Hy Lạp cổ đại Homosexuality in ancient Greece
Đồng tính luyến ái ở La Mã cổ đại Homosexuality in ancient Rome
Đồng tính luyến ái ở Peru Homosexuality in pre-Columbian Peru
Thế kỷ 20
Bạo loạn Đêm trắng White Night riots
Bạo loạn Stonewall Stonewall riots
Cuộc đàn áp người đồng tính ở Đức Quốc xã Persecution of homosexuals in Nazi Germany
Festival of Light action UK Gay Liberation Front 1971 Festival of Light action
Sea queen Sea queen
Nghiên cứu Chủ nghĩa nữ quyền chuyển giới Transfeminism
Chủ nghĩa nữ quyền đồng tính nữ Lesbian feminism
Lý thuyết queer Queer theory
Nghiên cứu giới Gender studies
Nghiên cứu queer Queer studies
Ngôn ngữ LGBT LGBT linguistics
Văn học LGBT LGBT literature
Ở Việt Nam LGBT ở Việt Nam Bài viết lỗi thời, cần cập nhật lại
Người chuyển giới ở Việt Nam Một số đoạn chưa trung lập
Quyền LGBT Danh sách nhà hoạt động LGBT List of LGBT rights activists
Danh sách tổ chức quyền LGBT List of LGBT rights organizations
LGBT nhận con nuôi Same-sex adoption
LGBT làm cha mẹ Same-sex parenting
Luật kê gian Sodomy law
Pháp luật về chuyển giới Legal status of transgender people
Quyền LGBT của các quốc gia, vùng lãnh thổ LGBT rights by country or territory
Quyền LGBT ở châu Á LGBT rights in Asia
Quyền LGBT ở châu Âu LGBT rights in Europe
Quyền LGBT ở châu Đại dương LGBT rights in Oceania
Quyền LGBT ở châu Mỹ LGBT rights in the Americas
Quyền LGBT ở châu Phi LGBT rights in Africa
Tội ác do thù hận Hate crime
Thái độ xã hội Bạo lực LGBT Violence against LGBT people
Đối lập quyền LGBT LGBT rights opposition
Gay bashing Gay bashing
Heteronormativity Heteronormativity
Hội chứng sợ đồng tính nữ Lesbophobia
Hội chứng sợ người chuyển giới Transphobia
Hội chứng sợ song tính luyến ái Biphobia
LGBT stereotypes LGBT stereotypes
Người chuyển giới và tôn giáo Transgender people and religion
Thái độ xã hội đối với đồng tính luyến ái Societal attitudes toward homosexuality
Tôn giáo và đồng tính luyến ái Homosexuality and religion
Văn hóa Biểu tượng đồng tính en
Biểu tượng LGBT LGBT symbols
Danh sách tạp chí LGBT định kỳ List of LGBT periodicals)
Danh sách tổ chức quyền LGBT List of LGBT rights organizations
Danh sách tổ chức và hội nghị liên quan đến LGBT List of LGBT-related organizations and conferences
Drag king Drag king
Drag queen Drag queen
Du lịch LGBT LGBT tourism
Gay bar Gay bar
Giáo phái công nhận LGBT LGBT-affirming religious groups
International Gay Rodeo Association International Gay Rodeo Association
Khẩu hiệu LGBT LGBT slogans
Khu đồng tính Gay village
Quan hệ cùng giới Same-sex relationship
Single-gender world Single-gender world
Từ lóng LGBT LGBT slang
Xu hướng tính dục Dòng thời gian xu hướng tính dục và dược phẩm Timeline of sexual orientation and medicine
Đồng tính luyến ái Homosexuality Thảo luận:Đồng tính luyến ái/Nháp 2024 Bài viết lỗi thời, cần cập nhật lại
Đồng tính luyến ái và tâm lý học Homosexuality and psychology
Khoa học thần kinh và xu hướng tính dục Neuroscience and sexual orientation
Nhân khẩu học xu hướng tính dục Demographics of sexual orientation
Phổ liên tục giữa dị tính và đồng tính luyến ái Heterosexual-homosexual continuum
Xu hướng tính dục Sexual orientation
Môi trường và xu hướng tính dục Environment and sexual orientation

Thành viên

sửa