Thảo luận:Dậy mà đi

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Minhngoc25a trong đề tài Phản đối xóa nhanh
Dự án Âm nhạc Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Phản đối xóa nhanh sửa

Trang này không nên bị xóa vì tương tự những bài sơ khai Những ánh sao đêm, Đêm nay anh ở đâu, Thời hoa đỏ, Bài ca không quên, Dậy mà đi, Như có Bác trong ngày đại thắng, Tình ca (Hoàng Việt), Tôi là người thợ lò, Vết chân tròn trên cát, Tiến về Sài Gòn --Lengkeng91 10:47, ngày 12 tháng 10 năm 2018 (UTC)

  Đồng ý Minh dong y Zanyhe (thảo luận) 10:51, ngày 12 tháng 10 năm 2018 (UTC)Trả lời

  Đồng ý Nguyễn Đức Minh (Thông tin) (Thảo luận) (Gửi thư cho tôi) 10:52, ngày 12 tháng 10 năm 2018 (UTC).Trả lời

tôi xem lịch sử, ông bạn đặt biển xóa nhanh đã rồi vô đây phản đối xóa nhanh, bị rảnh à. Rảnh quá thì ông tìm những bài sơ khai vậy nâng cấp thêm đi, xây khó phá dễ Lengkeng91 10:53, ngày 12 tháng 10 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang “Dậy mà đi”.