Thảo luận:Danh sách quốc gia thành viên ASEAN

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Ess trong đề tài Thông tin bổ sung
Dự án Chính trị
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chính trị, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chính trị. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLDanh sách này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Thông tin bổ sung

sửa

Những thông tin sẽ được bổ sung cho bài viết trong thời gian tới bao gồm: Dân số & mật độ dân số (2009), nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo (nếu có thay đổi).

Phần chính thể có lẽ là không cần thiết trong bài viết này, vì nhìn rối quá. EsVie trao đổi- -đóng góp 05:58, ngày 22 tháng 8 năm 2009 (UTC).Trả lời
Quay lại trang “Danh sách quốc gia thành viên ASEAN”.