Thảo luận:George Berkeley

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Lacessori trong đề tài Năm 1734, ông nhận chức giáo chủ giáo hội Anh.???

Vô đề

sửa

Không biết BGD & ĐT có nhầm lẫn gì không vì theo sách GDCD lớp 10 có ghi Berkeley sinh vào năm 1658 và là nhà Triết học người Anh???? TTNghĩa (thảo luận) 15:25, ngày 27 tháng 8 năm 2008 (UTC)Trả lời

Chắc vì British (người ở đảo Anh) lẫn English đều dịch là Anh. Tmct (thảo luận) 21:11, ngày 27 tháng 8 năm 2008 (UTC)Trả lời

Năm 1734, ông nhận chức giáo chủ giáo hội Anh.???

sửa

Sai quá sai!  Võ-tòng  03:10, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “George Berkeley”.