Thảo luận:Giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Thêm đề tài

Sửa của rốiSửa đổi

[1] có ghi chú "đây là sửa đổi của tài khoản rối" . Có 2 vấn đề :D . Thứ nhất, đó là sửa đổi của mình :D - không rõ có phải người thực hiện lùi sửa (thành viên:Nguyenquocda) muốn nói mình là rối không ? Mình không phải là rối :D . Tuy nhiên nếu có ai cho rằng cần kiểm tra, chúng ta hay cùng nhau mời các thành viên có khả năng, kiểm tra xem mình có phải là rối hay không, ví dụ như bằng Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản (mình cũng khá tò mò về kết qủa kiểm tra theo kiểu này :D ). Thứ 2, là sửa của ai cũng không quan trọng lắm. Nếu người thực hiện lùi sửa thấy có lý do nào khác liên quan đến nội dung sửa đổi, xin cứ mạnh dạn nêu ra ở đây. Mình sẵn sàng tiếp thu :) -Trần Thế Trungthảo luận 11:11, ngày 12 tháng 7 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]

Sửa đổi [2] dự định được phục hồi vì

  • Không có dấu hiệu vi phạm bản quyền:  , có 1 trích đoạn hợp lý từ nguồn (để làm rõ ý)
  • Đang không gây ra tranh chấp sửa đổi:  , không thực sự có bút chiến, không phải sửa của rối
  • Thông tin bách khoa kiểm chứng được từ các nguồn uy tín:  , nguồn từ Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, của Sở Khoa học Công nghệ Huế
  • Chứa thông tin đa chiều:  , nội dung bổ sung thêm ý kiến 1 người, trong section nêu ý kiến của một số người, tăng thêm chiều thông tin
  • Văn phong trung lập:  , nội dung đề cập dữ liệu khách quan, rằng đã có người nêu ra ý kiến , từ nguồn tham khảo tồn tại khách quan
  • Trình bày súc tích dễ theo dõi:  , ý kiến từ nguồn được tóm gọn trong 2 câu
  • Nội dung có bố cục phù hợp:  , nội dung đưa vào phần nêu ý kiến của một số học giả là phù hợp.
  • Kế thừa các thành quả đóng góp của các thành viên khác:  , không xóa bỏ nội dung nào của thành viên khác.

Có ai có ý kiến khác không nhỉ ? -Trần Thế Trungthảo luận 07:24, ngày 26 tháng 7 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]

Đã phục hồi. -Trần Thế Trungthảo luận 12:36, ngày 1 tháng 8 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]
Đã có người phản đối với lý do "Kiểm tra lại thì hóa ra Vuơng Trí Nhàn là một NHÀ VĂN, vậy thì ý kiến của ông ta cũng không đủ tiêu chuẩn để cho vào bài. Chí ít phải là ý kiến của 1 nhà giáo dục".[3] Mọi người xem lý do này hợp lý không :) -Trần Thế Trungthảo luận 03:30, ngày 2 tháng 8 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]

Link nguồn chú thíchSửa đổi

Có link sau xuất hiện trong chú thích: http://vbqppl2.moj.gov.vn/law/vi/1951_to_1960/1956/195610/195610100001 (Theo sau đoạn: "Ngay từ năm 1946 Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã cho áp dụng chương trình học của Hoàng Xuân Hãn (ban hành thời Đế quốc Việt Nam dưới chính phủ Trần Trọng Kim) ở cấp tiểu học và trung học. Nỗ lực của thập niên 1940 và 1950 cũng là phải xóa nạn mù chữ với sự đóng góp của Nha Bình dân Học vụ."). Mình không truy cập được, có thể do vấn đề tin học. Nếu bạn nào có ý tốt, nhờ kiểm tra dùm. Thân. Buiquangtu (thảo luận) 09:14, ngày 3 tháng 8 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]

Trích dẫn trong sách của Võ Thuần NhoSửa đổi

Trong bài viết có đoạn sau:

  • Một tài liệu của VNDCCH có ghi: "Các giáo viên rất hết lòng, với một nhiệt tình cách mạng cao, rất dũng cảm, sẵn sàng tiến công, sẵn sàng tới gần vị trí địch để thu hút học sinh. Nhưng về chuyên môn và văn hóa, trình độ họ rất thấp."

Nguồn là "Dror, Olga. Trang 43". Trích dẫn của câu trong ngoặc kép là trích dẫn số 105 của Olga. Nguyên văn footnote:

  • "103 Vo Thuan Nho, 35 nam, 200 fn. 2. 104 Ibid., 36. 105 Ibid., 29. 106 Ibid., 38."

Mình tạm đoán là trang 200, footnote số 29. trong sách Võ Thuần Nho, 35 năm phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông (Hanoi: GD, 1980) có nguyên văn nhận xét trong tài liệu của VNDCCH. Nếu bạn nào có tiếp cận với sách này và có ý tốt, làm ơn sửa lại nhận xét trong tài liệu của VNDCCH cho giống nguyên bản. Thân. Buiquangtu (thảo luận) 12:50, ngày 3 tháng 8 năm 2020 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.