Thảo luận:Giao thức truyền thông

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Anonymous Agent trong đề tài Communication protocol?
Thêm đề tài

Anh chị ơi, sao em không thể sử dụng tìm kiếm để tìm ra các trang em viết vậy, như trang này chẳng hạn? Với cho em hỏi, nút hiển thị và tìm kiếm khác nhau ra sao?--~+AH-ADODC+~ 00:57, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nút "Hiển thị" dùng để tới thẳng bài có đúng tên mà bạn gõ vào, dùng nút này khi đã biết tên của bài nhưng không muốn gõ nó thẳng vào thanh địa chỉ của trình duyệt web; còn nút "Tìm kiếm" dùng để tìm kiếm về các trang có trong nội dung các chữ mà bạn gõ vào, nên dùng nó hễ biết chủ đề nhưng không biết rõ ràng bài gọi như thế nào. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:15, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Communication protocol?Sửa đổi

Bài này bắt đầu nói về "giao thức" (hay protocol) nhưng sau đó nói đặc biệt về "giao thức dùng cho thông tin" (hay communication protocol). Do đó, tôi nghĩ tên bài nên được đổi để phản ảnh nội dung của bài.

Còn bài "giao thức" nên được viết là một bài định hướng vì còn có giao thức dùng cho các tiếp đón ngoại giao. (Xem en:Protocol.)

Mekong Bluesman 02:10, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng ý với quan điểm của bạn về khái niệm giao thức (protocol), tôi sẽ tiến hành xây dựng nội dung bài viết Protocol --Anonymous Agent (thảo luận) 20:30, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sửa tên bàiSửa đổi

Em phải làm sao để có thể sửa được tên bài vậy anh? --~+AH-ADODC+~ 05:20, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn có thể đổi tên bài bằng cách bấm nút "di chuyển" ở đầu trang. Nguyễn Hữu Dng 05:22, ngày 20 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Giao thức truyền thông”.