Thảo luận:Guy Fawkes

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Tiểu sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.

Dịch máySửa đổi

Bản này còn nhiều chỗ dịch máy, ví dụ "cha ông ấy", "mẹ ông ấy" là "cha ông", "mẹ ông" mà thôi. Caruri (thảo luận) 20:04, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)[]

@Caruri: Có thể tag Nguyentrongphu hoặc bạn IP kia vô, hoặc nếu hai bạn này bận thì tôi sẽ dành chút thời gian để sửa thảo luận quên ký tên này là của Baoothersks (thảo luận • đóng góp) vào lúc 01:13, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC).[]
Quay lại trang “Guy Fawkes”.