Thảo luận:Hà Kiều Anh

Active discussions
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Newone (thảo luận) 04:18, ngày 14 tháng 12 năm 2010 (UTC)

UntitledSửa đổi

Nên sử bài thành: "Hà kiều Anh (hoa hậu)Silviculture 10:16, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Khi nào có tranh chấp về tên bài sẽ thảo luận. An Apple of Newton thảo luận 10:18, 10 tháng 10 2006 (UTC)

scandalSửa đổi

Người này được xếp vào thể loại đó bởi lý do gì? Lưu Ly (thảo luận) 10:15, ngày 8 tháng 11 năm 2008 (UTC)

PhimSửa đổi

Tạm cho vào đây, chờ tìm nguồn xác minh phim cô này đóng: Ván cờ tình yêu, Hạnh phúc có thật, Đại gia đình, Lối sống sai lầm. Newone (thảo luận) 10:24, ngày 22 tháng 2 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Hà Kiều Anh”.