Thảo luận:Hãng phim truyện Việt Nam

Active discussions
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Thiếu tên đề mụcSửa đổi

Theo kết quả biểu quyết (6 phiếu xóa, 1 phiếu chống xóa) thì đa số không chấp nhận nên các bài về giám đốc của hãng Phim Truyện Việt Nam bị xóa. Phan Ba 06:28, ngày 30 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Quay lại trang “Hãng phim truyện Việt Nam”.