Thảo luận:Hòa ước Giáp Thân (1884)

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Dongson*vmvn trong đề tài Chú thích

Chú thích sửa

Nhờ Bác Dongsonvh đưa phần tham khảo vào chú thích tại dòng cho nó sát.--Soekarno-Hatta/Jakarta (thảo luận) 03:29, ngày 2 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời

Đã có mục tài liệu Tham khảo bên dưới rồi mà. Dongson*vmvn (thảo luận) 19:16, ngày 16 tháng 5 năm 2010 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Hòa ước Giáp Thân (1884)”.