Chào mừng đến với dự án Pháp. Chúng tôi là một nhóm các biên tập viên chuyên cải thiện độ phủ sóng của Wikipedia về các bài viết liên quan đến Pháp và Monaco, thông qua sự hợp tác và hợp tác. Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi, vui lòng thêm tên người dùng của bạn vào

Phạm vi

Dự án Pháp liên quan đến sự phối hợp, sáng tạo, phát triển và tổ chức các nỗ lực trên tất cả các bài viết liên quan đến PhápMonaco.

Mục tiêu
  1. Nhận dự án này được tổ chức.
  2. Để phục vụ như một điểm thảo luận trung tâm cho sự hợp tác liên quan đến Pháp/Monaco. Thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các biên tập viên để đáp ứng các mục tiêu khác.
  3. Để tạo ra bách khoa toàn thư miễn phí đáng tin cậy và chính xác về Pháp/Monaco bằng tiếng Việt.
  4. Xây dựng tất cả ở trạng thái Bài viết tốt, ở mức tối thiểu (ưu tiên BVCL).

Sách tiếng Việt sửa

Các thành viên của dự án Pháp có sẵn những nguồn sách sau đây để tham khảo, viết bài và share với nhau để làm giàu vốn kiến thức. Nếu bạn có nguồn sách nào muốn chia sẻ với mọi người, bạn cũng có thể bổ sung (các) tựa sách đó vào danh sách dưới đây.

  • TS. Trần Nguyên Khang (tháng 6 năm 2018). Sức mạnh mềm của Pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Sách tham khảo. Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Sự thật. ISBN 978-604-57-3836-8. 8935279103263.