Thảo luận:Hằng đẳng thức

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi Hugopako

Tiếng Anh bài này gọi là gì nhỉ??  A l p h a m a  Talk 17:37, ngày 4 tháng 9 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có lẽ phần nào đó tương đương với en:Identity (mathematics).Hugopako (thảo luận) 21:50, ngày 4 tháng 9 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Hằng đẳng thức”.