Thảo luận:Học thuyết giá trị lao động

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Đoạn diễn đạt tư tưởng của Marx trong bài hiện tại thiếu chính xác. Đó là lý do tôi đặt biển {{Cần biên tập}}. --Ashitagaarusa (thảo luận) 17:03, ngày 17 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Học thuyết giá trị lao động”.