Thảo luận:Hip hop

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Newone trong đề tài Wikipedia làm nguồn cho báo chí
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Âm nhạc
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Untitled sửa

Bài viết như cái rừng, liên tục bị tranh luận và thêm vào linh tinh, nên tạm chia ra thành 2 phần. Lịch sử trang đã đưa qua bên Hip hop tại Việt Nam. --Langtucodoc (thảo luận) 08:38, ngày 11 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời

Wikipedia làm nguồn cho báo chí sửa

  Bài viết này đã được sử dụng làm một nguồn tham khảo trong báo chí. Xem Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt được dùng làm nguồn cho báo chí để biết thêm chi tiết.

Bài được dùng đến hoặc nhắc đến tại: Tuyết Diệu (10 tháng 5 năm 2011). “Hiphop lôi cuốn giới trẻ”. báo Phú Yên.

Newone (thảo luận) 05:41, ngày 7 tháng 10 năm 2011 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Hip hop”.