Thảo luận:Horikita Maki

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Giành và dànhSửa đổi

Boyhuesd có thể cho biết "giành" sửa lại "dành" theo quy ước nào không nhỉ :D ? Lưu Ly (thảo luận) 03:35, ngày 18 tháng 9 năm 2008 (UTC)

Tôi thấy việc sửa đó là đúng về nghĩa đó chứ. Giành trong tranh giành, giành giải thưởng còn dành trong dành dụm, để dành...conbo trả lời 03:38, ngày 18 tháng 9 năm 2008 (UTC)
Đúng nghĩa mà làm gì bởi tôi đâu có nói sai:
2.2. Giao tranh cho tôi cầm: Quy tắc này giúp ta viết đúng GI- (chứ không viết D-)

2.2.1. Nếu gặp một từ không biết viết GI- hay D- thì ta viết GI- khi từ ấy có nghĩa gần giống với một từ khác có phụ âm đầu là TR-, CH-, T-, hay C- (K-).

Ví dụ: GI- ~ TR-: giành ~ tranh, giao ~ trao, giở ~ trở, giương ~ trương...

GI- ~ CH-: giấu ~ che, gì ~ chi, giống ~ chủng...

GI ~ T: giặc ~ tặc, giã từ ~ tạ từ, giọng ~ tiếng...

GI- ~ C- (K-): giác ~ cắc, giăng ~ căng, giỗ ~ kị...

2.2.2. Các sinh viên vùng Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên có thể liên hệ với tiếng địa phương của mình để dễ nhớ hai trường hợp: GI- ~ TR- (già ~ tra, giun ~ trùn) và GI- ~ CH- (giữ ~ chự, giòn ~ chon)...

2.3. Dặn đến nhà thương: Quy tắc này giúp ta viết đúng D- (chứ không viết GI-).

2.3.1. Nếu gặp một từ không biết viết D- hay GI-, thì ta viết D- khi từ ấy có nghĩa gần giống với một từ khác có phụ âm đầu là Đ, NH, hay TH.


Ví dụ: D- ~ Đ-: dao ~ đao, dĩa ~ đĩa~, dằn ~ đằn...

D- ~ NH-: dồi ~ nhồi, dơ ~ nhơ, dịp ~ nhịp...

D- ~ TH-: [b] dư ~ thừa, dược ~ thuốc...

[b] 2.3.2. Các sinh viên vùng Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên có thể liên hệ với tiếng địa phương của mình để dễ nhớ trường hợp: D- ~ Đ- (da ~ đa), dai ~ đai, dầm ~ đầm...)

Lưu Ly (thảo luận) 07:35, ngày 18 tháng 9 năm 2008 (UTC)
Bác viết làm tôi choáng hết cả óc, chịu không theo được, chỉ thấy có đai, dầm cứ như là dấm đài ấy he he :D conbo trả lời 07:40, ngày 18 tháng 9 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Horikita Maki”.