Thảo luận:Kẽm

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi Thanhminh2000 trong đề tài Tại sao

Dịch thuật/thuật ngữ

sửa

Nhờ các bạn giúp mình dịch các từ in đậm. cảm ơn.--Nam Hạ (thảo luận) 14:30, ngày 11 tháng 3 năm 2012 (UTC)Trả lời

zinc fingers, twists and clusters dịch là gì vậy các bạn?--Nam Hạ (thảo luận) 04:21, ngày 30 tháng 3 năm 2012 (UTC)Trả lời
Còn chưa viết phần ứng dụng.--Nam Hạ (thảo luận) 03:51, ngày 30 tháng 3 năm 2012 (UTC)Trả lời
Đã hoàn chỉnh và cập nhật số liệu đến 2015.--Nam Hạ (thảo luận) 04:31, ngày 11 tháng 2 năm 2016 (UTC)Trả lời

Tại sao

sửa

Số nguyên tử là 30 chứ không phải số proton?!=LazyDog (thảo luận) 02:43, ngày 28 tháng 10 năm 2016 (UTC)Trả lời

Đồng nghĩa.Tuanminh01 (thảo luận) 02:47, ngày 28 tháng 10 năm 2016 (UTC)Trả lời

Số nguyên tử cũng là số proton đấy! Thanhminh2000 (thảo luận) 09:12, ngày 5 tháng 11 năm 2016 (UTC) Thanhminh2000 (thảo luận) 09:12, ngày 5 tháng 11 năm 2016 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Kẽm”.