Thảo luận:Lý Tự Thành

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Thái Nhi trong đề tài Untitled
Thêm đề tài
Dự án Tiểu sử
Crystal personal.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.


UntitledSửa đổi

Xin hãy dịch thụy hiệu bằng chữ Hán của Lý Tự Thành sang tiếng Việt đi. 116.103.89.17 (thảo luận) 08:57, ngày 17 tháng 8 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thụy hiệu và miếu hiệu ai tôn cho Lý Tự Thành vậy?Thái Nhi (thảo luận) 09:15, ngày 17 tháng 8 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lý Tự Thành bị dân chúng oán ghét, gọi là "Sấm tặc", hay cướp của, giết hại dân chúng là từ nguồn nào vậy ? Nếu không có nguồn đáng tin cậy thì nên loại khỏi wikipedia. TNAXXX 9:11 PM, ngày 21 tháng 11 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Lý Tự Thành”.