Thảo luận:Lũy thừa

Thêm thảo luận

Trích dẫn:

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:
a gọi là cơ số, n≠0 gọi là số mũ.
Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa. Phép toán ngược với lũy thừa là khai căn. Lũy thừa (từ Hán-Việt: ) có nghĩa là "nhân chồng chất lên".

Định nghĩa lũy thừa ở đây chỉ thích hợp với n mặc địnhsố nguyên dương. Với các giá trị n nằm ngoài giá trị mặc định này thì định nghĩa trên cần thay đổi. 58.187.100.101 22:43, ngày 17 tháng 9 năm 2007 (UTC)Reply[trả lời]

Thay đổi như thế nào? Newone (thảo luận) 09:15, ngày 18 tháng 1 năm 2009 (UTC)Reply[trả lời]

Thành viên 203.160.1.74 đặt câu hỏi trong bài viết nên tôi đem vào đây: Thế còn mở rộng cho các trường hợp tổng quát hơn thì sao? N có thể là phân số, số vô tỷ đại số, số vô tỷ siêu việt, thậm chí là số phức thì định nghĩa ntn? Cao xuân Kiên 08:13, ngày 28 tháng 11 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]

Cái này liên quan đến đại số cao cấp rồi. Newone (thảo luận) 09:15, ngày 18 tháng 1 năm 2009 (UTC)Reply[trả lời]

Ví dụ không phù hợp với định nghĩa?

Định nghĩa
.
Ví dụ
.
Theo tôi, ví dụ nên là
.

123.18.232.79 (thảo luận) 16:11, ngày 9 tháng 3 năm 2009 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Lũy thừa”.